ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ceníme si vašu návštevu našich webových stránok, rovnako ako záujem o našu spoločnosť a naše produkty. Aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili bezpečne a pohodlne, berieme ochranu vašich osobných údajov a ich dôverné zaobchádzanie veľmi vážne. S týmito smernicami o ochrane údajov by sme Vás chceli informovať o tom, kedy uchovávame údaje a ako ich používame – v súlade s platnými rakúskymi predpismi o ochrane údajov …

ZBER ANONYMNÝCH ÚDAJOV

Môžete navštíviť naše webové stránky bez toho, aby ste nás informovali o tom, kto ste. Vieme iba meno vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú lokalitu, z ktorej nás navštevujete, a webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto informácie sa analyzujú na štatistické účely. Zostávate anonymný ako jediný používateľ.

ZBER A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú zhromažďované iba vtedy, ak napríklad vykonáte objednávku, prieskum, cenovú správu alebo registráciu personalizovaných služieb. Tieto údaje sa spracovávajú na účely reklamy a prieskumu trhu, ako aj vhodného návrhu elektronických služieb. Navyše v prípade vášho súhlasu sa informácie, ktoré ste požadovali pri návšteve stránok Blue Butterfly Design, skombinujú do profilu používateľa, aby ste mohli ponúknuť svoju personalizovanú reklamu.

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ

BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o.
Alžbetina 2
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 44129084
IČ DPH: SK2022598512

E-MAIL marketing@bluebutterflydesign.com
WEB www.bluebutterflydesign.com